Tuesday, 04/08/2020 - 20:20|
Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2020).