Ảnh Đại hội chi bộ Trường Mầm non Lê Lợi, nhiệm kỳ 2020-2022


Tác giả: Nguyễn Thị Phương- Phó hiệu trưởng