Monday, 10/08/2020 - 04:24|
Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2020).

DÃ NGOẠI DI TÍCH LỊCH SỬ THÀNH XƯƠNG GIANG