Thực hiện Công văn số 254/PGD-ĐT, ngày 24/7/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bắc Giang và sự chỉ đạo của chi bộ trường MN Lê Lợi về việc tổ chức các hoạt động ...